شما میتوانید مطالب بیشتری از صفحات محتوایی و دیگر صفحات بامانو بخوانید

برای دسترسی نامحدود به مطالب و استفاده از امکانات دیگر اپلیکیشن بامانو مانند ساخت آلبوم خانوادگی، اپلیکیشن بامانو را نصب کنید. با عضو شدن شما از محتواهایی پشتیبانی میکنید که دوست دارید بیشتر از آن ها مطلع باشید

...
...
...

دکتر جباریان

دنبال کننده

13

پست

30

#کودک

#لبخند

#دندانپزشکی

#دندانپزشکی_کودکان

#dental_trauma

30

پست

13

دنبال کننده

دکتر جباریان

...

0

0

📚 با یاری خداوند جلد دوم ترجمه کتاب مرجع ارزشمند مک‌دونالد هم منتشر شد. در طول این سالیان که افتخار ترجمه کتابهای تراز اول مرجع دندانپزشکی کودکان دنیا در محضر استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر سراج را داشتیم، دریافته‌ام که یک روح برتر در ترجمه متون تخصصی حکم‌فرماست که فراتر از ترجمه و امانتداری به کتاب مبدا، جملات را به‌گونه‌ای در زبان مقصد خودی و ساده‌نویسی می‌کند که مخاطب جویای دانش با کمترین زحمت به چشمه اصلی دست یابد. اگر بخواهم با زبان کیفیت -و نه افراد- صحبت کنم، آرزو داشتم که در دوران دانشجویی به ترجمه‌هایی با این سطح دسترسی داشتیم و در حال حاضر این آرزو را تقدیم تمام دانشجویان دندانپزشکی و دستیاران تخصصی دندانپزشکی کودکان می‌نماییم. #مرجع_دندانپزشکی_کودکان #دندانپزشکی_کودکان #مکدونالد

...

0

0

...

0

0

...

0

0

It's a frequent question that since primary teeth is supposed to exfoliate at last, What is the importance of their treatment? Apart from providing chewing, esthetics and speech, maintaining oral enviroment healthy through reduction of microorganism clonization, affects whole life dentition. " Children's teeth are important because they deserve beautiful, healthy and painless smile" #Dr_Razieh_Jabbarian #pediatric_dentist #dentist #tooth #healthy

...

0

0

Eruption process of permanent teeth involves resorption of primary teeth roots that was already maintained the tooth position in jaws. #dr_Razieh_Jabbarian #eruption #jaw #parents #child

...

0

0

. بسياري از موارد مشاهده شده در كودكان، با اندكي تامل و صبر قابل ريشه يابي و درمان هستند. A case of delayed necrosis of lateral incisor and canine parimary teeth due to unreported trauma. #trauma #lesion #health #tooth #pediatric_dentist

...

0

0

. وزن مناسب كودك يكي از شاخصهاي سلامتي وي به شمار مي رود. #دندانپزشك_كودك_خود_باشيم #چاقي #پوسيدگي_دندان #obesity #overweight #early_childhood_caries

...

0

0

. توجه به دو نكته در خصوص دندانهاي كودكان اهميت دارد: اول اينكه پيشگيري در اولويت قرار دارد دوم اينكه در صورت ايجاد پوسيدگي در دندان شيري، بايستي درمان دندانپزشكي انجام شود. يكي از عواقب پوسيدگي هاي درمان نشده، ايجاد عفونت هاي دنداني منتشر و اختصاصا سلوليت، مشابه شرايطي است كه در كودك ٩ ساله تصوير مشاهده شده و عفونت مولر دوم شيري، فضاي تحت فكي را نيز درگير نموده است. سلوليت مي تواند بسيار جدي و تهديدكننده حيات باشد و در صورت ضعف، بي حالي، تب بالا و وضعيت ناخوش كودك، نياز به بستري و درمان با آنتي بيوتيك وريدي وجود دارد. A case of nine-years-old child with severe odontogenic cellulitis due to caries in left second primary molar of mandible involving submandibular space. Management of infection accomplished in an inpatient setting. #infection #caries #primary_tooth #عفونت #دندان_شيري

...

0

0

. در اين روزها به هم انرژي مثبت بدهيم، اين هم يك خبر خوش از نوع مبتني بر شواهد👌 #كوويد-١٩ #كرونا #corona #Gilead #FDA

شما میتوانید مطالب بیشتری از صفحات محتوایی و دیگر صفحات بامانو بخوانید

برای دسترسی نامحدود به مطالب و استفاده از امکانات دیگر اپلیکیشن بامانو مانند ساخت آلبوم خانوادگی، اپلیکیشن بامانو را نصب کنید. با عضو شدن شما از محتواهایی پشتیبانی میکنید که دوست دارید بیشتر از آن ها مطلع باشید

...
برو به اپلیکیشن